Biogen Poland

Caring deeply.
Changing lives.™

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i nowoczesnej medycyny Biogen odkrywa, opracowuje i zapewnia pacjentom na całym świecie dostęp do innowacyjnych terapii dla osób z poważnymi schorzeniami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi.

Osoby do kontaktów z mediami

Jeśli są pytania lub prośby o materiały medialne (w tym logo, pliki wizerunkowe, korporacyjny b-roll), prosimy o kontakt z zespołem Public Affairs Biogen

Public Affairs/Media w UE
+41 41 392 1702
publicaffairs.eu@biogen.com

Public Affairs/Media w USA
+1 781 464 3260
public.affairs@biogen.com

Mniejszy wpływ na środowisko

Rozwijając się, staramy się być - w pewnym sensie - mniejsi. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko może przynieść poprawę w społecznościach, w których żyjemy i prowadzimy działalność.

Nasza wizja

Nasze strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju środowiskowego koncentruje się na wodzie, energii i materiałach.

Materiały i odpady

Podejmujemy działania w celu zmniejszenia ilości materiałów, które zużywamy oraz odpadów, które generujemy.

Wskaźniki środowiskowe

Stale śledzimy i monitorujemy wpływ, jaki wywieramy na świat wokół nas.