Biogen, z oddziałem w Warszawie, działa na polskim rynku od 2011 roku.

Naszym celem jest bezpośredni kontakt na miejscu tak, aby być jak najbliżej środowiska medycznego i chorych. Śledzimy wszelkie wydarzenia na rynku, by mieć jak najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę.

Biogen oferuje chorym i personelowi medycznemu pomoc, możliwości kontaktu oraz dostęp do wszystkich dziedzin wiedzy.