Jako jeden z pionierów w sektorze biotechnologii Biogen posiada dziś wiodące portfolio leków stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego (SM) oraz pierwszą i jak dotychczas jedyną zatwierdzoną terapię rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Znajduje się także w czołówce podmiotów prowadzących badania nad nowymi lekami na choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne. Siłą napędową firmy jest światowej klasy działalność badawczo-rozwojowa. W oparciu o zdobycze nauki i najnowocześniejsze technologie Biogen opracowuje, wprowadza do obrotu i wytwarza terapie transformujące życie pacjentów, dla których dotąd istniały nieliczne terapie lub nie było żadnych opcji.

Od ponad dwóch dziesięcioleci Biogen zmienia sposób myślenia o SM i o leczeniu tej choroby. Obecnie Biogen koncentruje się na opracowywaniu nowych terapii w SM, których celem jest naprawa  uszkodzeń spowodowanych przez chorobę, jak również pełne wyleczenie.  

Firma wykorzystuje również swoje know-how do poszukiwania skutecznych rozwiązań w leczeniu najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych chorób neurologicznych, w tym choroby Alzheimera, choroby Parkinsona oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Tempo odkryć i innowacji w neuronauce gwałtownie przyspiesza, niosąc pacjentom nadzieję na olbrzymi postęp w leczeniu tych chorób. Wspierając kierunki zmian w tym przełomowym dla neuronauki okresie, Biogen przyczynia się do pogłębienia zrozumienia biologicznego podłoża tych chorób, aby stworzyć terapie, które mogą zmienić życie pacjentów.  

W miarę pojawiania się kolejnych danych na temat biologii ludzkiego organizmu Biogen w oparciu o przełomowe technologie nieprzerwanie poszukuje leków na rzadkie choroby genetyczne. Bada nowatorskie sposoby ich leczenia przy wykorzystaniu kompletnie nowego podejścia do terapii jak leki zawierające RNA czy terapia genowa. 

Obszary zainteresowania

Naszą działalność badawczo-rozwojową kształtuje nauka, zaś motywuje chęć poprawy życia pacjentów. Działalność badawczo-naukowa koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach: stwardnieniu rozsianym, chorobach neurodegeneracyjnych i genetycznych chorobach rzadkich.

Leki biopodobne

Czerpiąc z pogłębionego know-how w dziedzinie inżynierii białkowej, Biogen angażuje się również w opracowywanie terapii biopodobnych, które poszerzają dostęp do leków i zmniejszają obciążenia finansowe dla systemów opieki zdrowotnej. Wierzymy, że dzięki naszemu wiodącemu, globalnemu potencjałowi wytwórczemu i handlowemu nasza działalność idealnie wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na wysokojakościowe, a jednocześnie dostępne cenowo leki biologiczne.