• Przegląd
  • Biogen jest oddany idei poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na poważne choroby. Poprzez nieustający postęp i zastosowanie najnowszych technologii produkcyjnych odkrywamy nowe leki dla dotąd nierozwiązanych problemów medycznych. Do realizacji tej misji dołączyliśmy ostatnio również rozwijanie leków biopodobnych oraz zaawansowanych terapii biologicznych.

   Leki biopodobne to grupa leków biologicznych, które są porównywalne do istniejących biologicznych leków oryginalnych pod względem skuteczności, bezpieczeństwa oraz jakości. W chwili obecnej, gdy wygasają patenty na niektóre z tych leków, organy rejestracyjne na całym świecie tworzą ramy umożliwiające opracowanie i wprowadzenie na rynek leków biopodobnych – wersji porównywalnych do oryginalnych leków biologicznych.1, 2

   Oczekuje się, że w roku 2017 koszt leków biologicznych będzie stanowić 20% całkowitych wydatków na leczenie.3 Leki biopodobne mogą pomóc zmniejszyć przewidywane wydatki na leczenie biologiczne, a tym samym zwiększyć dostęp pacjentów do tych terapii. 4 Dzięki lekom biopodobnym mogą powstać oszczędności w globalnym systemie ochrony zdrowia, które pomogą sfinansować inne dostępne innowacyjne rozwiązania medyczne.

   Firma Biogen, która przez ponad 30 lat z powodzeniem dostarczała złożone oryginalne leki biologiczne, jest na dziś jedną z niewielu firm na świecie, które posiada możliwości produkcyjne i dogłębną wiedzę naukową potrzebną do zapewnienia ciągłej produkcji wysokiej jakości leków biopodobnych. Połączenie naszego dziedzictwa w zakresie innowacji naukowych z możliwością obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i rozszerzenie dostępu do leków biologicznych to sposób, w jaki możemy zmienić życie pacjentów, którym służymy.


   DOKUMENTY REFERENCYJNE

   1. Komisja Europejska, Consensus Information Paper 2013. Co należy wiedzieć o biopodobnych produktach leczniczych, strona 6
   2. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, leki biopodobne: Pytania i odpowiedzi związane z wdrożeniem ustawy o konkurencji cenowej w zakresie leków biologicznych i innowacji z 2009 r., strona 5
   3. Globalne zastosowanie leków: Perspektywy do 2017 r. Raport firmy IMS Institute for Healthcare Informatics,
   strona 9
   4. Komisja Europejska, Consensus Information Paper 2013. Co należy wiedzieć o biopodobnych produktach leczniczych, strona 36

 • Produkcja leków biopodobnych
 • Leki biopodobne vs generyczne
 • Dlaczego Biogen?
 • Wspólne przedsięwzięcie