Od niemal czterech dekad firma Biogen jest liderem w zakresie przełomowych innowacji naukowych, które przyczyniają się do poprawy życia pacjentów. Jesteśmy oddani idei, aby udostępniać pacjentom przełomowe terapie w tych trudnych chorobach, gdzie do tej pory nie odkryto skutecznych rozwiązań medycznych.

Partnerstwo jest absolutnie niezbędne do tego, czym się zajmujemy. Współpracujemy z ludźmi, którzy naszym zdaniem są jednymi z najlepszych na świecie w tym, co robią.

— George A. Scangos
dyrektor generalny firmy Biogen

Chociaż nasze własne zespoły badawcze dokonują znaczących osiągnięć naukowych, zdajemy sobie sprawę, że nikt nie ma monopolu na postęp. To przekonanie leży u podstaw współpracy i poszukiwania odpowiedniego partnerstwa dla rozwoju nowych idei, opcji, sposobów myślenia w celu opracowywania skutecznych terapii dla pacjentów. Bardzo cenimy wkład i doświadczenia innych firm oraz laboratoriów naukowych i wierzymy, że stanowią one uzupełnienie naszych własnych umiejętności i wiedzy. Jesteśmy głęboko przekonani, że łącząc wiele różnych dyscyplin, aby rozwiązać złożone problemy, możemy szybciej i skuteczniej uzyskać postęp w medycynie.

Pomyślna współpraca opiera się na wzajemnym szacunku, wspólnie dzielonych zainteresowaniach i celu, którym jest poprawa życia osób cierpiących na poważne choroby. Podejmujemy współpracę w taki sposób, aby przynosiła korzyści wszystkim stronom i chętnie tworzymy partnerstwa na wszystkich etapach procesu opracowywania nowych leków.