Firma Biogen, założona w 1978 roku przez grupę wizjonerskich naukowców, była pionierem w branży biotechnologicznej. Dziś jesteśmy jedną z najstarszych niezależnych firm biotechnologicznych na świecie.

Przez prawie cztery dekady setki tysięcy osób na całym świecie cierpiących na poważne choroby skorzystało z innowacyjnych i ważnych leków opracowanych przez naukowców  Biogen. Jesteśmy dumni z roli, jaką odegraliśmy w rozwoju biotechnologii oraz w zakresie pomocy pacjentom — i opieramy się na tej spuściźnie wspaniałych odkryć naukowych, gdy podejmujemy się coraz to bardziej złożonych wyzwań.

1978
 • Grupa utytułowanych naukowców i trzech odważnych inwestorów spotkało się w Genewie, w Szwajcarii, aby założyć Biogen NV, nową firmę farmaceutyczną, ukierunkowaną na przełomowe odkrycia w dziedzinie biologii.
1979
 • Naukowiec z firmy Biogen, dr Charles Weissmann, informuje, że udało mu się sklonować biologicznie aktywny leukocyt ludzki (alfa) interferon. Biogen udziela światowej licencji firmie Schering-Plough na interferon alfa.
 • Naukowiec z firmy Biogen, dr Kenneth Murray, syntetyzuje bakterie i antygeny białka wirusa zapalenia wątroby typu B.
1980
 • Założyciel firmy Biogen, dr Walter Gilbert, otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za prace w zakresie sekwencjonowania DNA.
1982
 • Firma decyduje się na otwarcie obiektów — w tym nowej siedziby — w Cambridge, w stanie Massachusetts.
1983
 • Biogen wchodzi na giełdę papierów wartościowych NASDAQ po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej.
1985
 • Inwestorzy z Silicon Valley łączą siły z naukowcami w celu powołania do życia IDEC Pharmaceuticals w San Francisco, w stanie Kalifornia. Celem jest opracowanie i komercjalizacja przeciwciał monoklonalnych. 
1986
 • Po uzyskaniu zatwierdzenia od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków Schering-Plough rozpoczyna sprzedaż pierwszego wprowadzonego na rynek i opracowanego przez Biogen interferonu alfa-2b. Jest to lek na białaczkę.
 • Biogen otwiera swoje pierwsze zakłady produkcyjne.
1988
 • Biogen ogłasza swoje pierwsze zyski kwartalne jako spółka giełdowa.
1989
 • Firma Biogen informuje o zatwierdzeniu przez FDA rekombinowanej szczepionki na WZW typu B, opracowanej przez SmithKline Beecham (obecnie GlaxoSmithKline). Szczepionka ta wykorzystuje technologię na licencji firmy Biogen.
1991
 • IDEC przedkłada pierwszą ofertę publiczną, aby wejść na giełdę NASDAQ.
1993
 • Założyciel firmy Biogen dr Phillip Sharp otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie genów nieciągłych. 
 • Dr Murray został uhonorowany tytułem lordowskim za odkrycie antygenów WZW typu B.
1995
 • Biogen rozszerza swoją działalność na terenie Research Triangle Park w stanie Karolina Północna.
1996
 • Biogen informuje o zatwierdzeniu przez FDA opracowanej przez siebie terapii interferonem beta-1a w leczeniu nawracającej postaci stwardnienia rozsianego. Rok później terapia zostaje zatwierdzona w Unii Europejskiej.
1997
 • FDA zatwierdza rituximab firmy IDEC w leczeniu niektórych rodzajów chłoniaka nieziarniczego B-komórkowego. Jest to pierwsza terapia przeciwciałem monoklonalnym zatwierdzona dla tego rodzaju raka. FDA ostatecznie zatwierdza tę terapię do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (ziarniniak Wegenera), mikroskopowego zapalenia naczyń i przewlekłej białaczki limfocytowej. 
2000
 • Firma Biogen wdraża MS ActiveSource®, kompleksowy serwis wsparcia dla chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich opiekunów.
2002
 • Firma Biogen otwiera fabrykę o przepustowości 90 000 litrów, produkującą na dużą skalę w Research Triangle Park w Karolinie Północnej.
 • Firma otwiera w Cambridge swoje pierwsze laboratorium typu Community Lab. Placówka umożliwia praktyczną naukę i przekazuje uczniom lokalnych szkół średnich informacje o możliwościach zawodowych w nauce.
2003
 • Firma Biogen poszerza swoje horyzonty i otwiera nową fabrykę w Danii.
 • Firmy Biogen i IDEC łączą się, tworząc Biogen Idec (NASDAQ:BIIB). 
2004
 • FDA zatwierdza natalizumab firmy Biogen – monoterapię stosowaną w leczeniu pacjentów z nawracającą postacią stwardnienia rozsianego.
 • Biogen Idec otwiera swoją nową międzynarodową siedzibę w Zug, w Szwajcarii.
2005
 • Biogen Idec oraz współpracująca z nią firma Elan Pharmaceuticals dobrowolnie wycofują z rynku opracowany przez Elan natalizumab po tym, jak odnotowano jeden potwierdzony i jeden podejrzany przypadek poważnego skutku ubocznego – postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (PML), rzadkiej, ale poważnej infekcji mózgu, która prowadzi do śmierci lub ciężkiego kalectwa.
2006
 • Po ponownej wyczerpującej ocenie natalizumabu przez Biogen Idec i dokonanym przeglądzie przez Radę Doradczą FDA, Amerykańska Agencja ds. Leków  ponownie zatwierdza ten lek do obrotu. Terapia znów trafia na rynek w Stanach Zjednoczonych i zostaje dopuszczona w Unii Europejskiej z ostrzeżeniem o PML.
 • Biogen Idec dokonuje przejęcia europejskiej firmy Fumapharm AG, która opracowała technologię ostatecznie zarejestrowaną jako fumaran dimetylu, terapii stosowanej w leczeniu nawracających postaci stwardnienia rozsianego. 
2007
 • Biogen Idec dokonuje przejęcia Syntonix Pharmaceuticals, co ostatecznie prowadzi do opracowania dwóch terapii stosowanych w leczeniu chorych na hemofilię.
2009
 • Biogen Idec uzyskuje licencję od Acorda Therapeutics na Famprydynę, aby móc wprowadzić ją na rynki  poza Stanami Zjednoczonymi. W 2011 roku firma Biogen Idec otrzymała europejską rejestrację dla Famprydyny jako skutecznego leku stosowanego w zaburzeniach chodu u osób dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane. 
 • Fundacja Biogen Idec ogłasza największą dotychczasową darowiznę  w wysokości 1 mln dolarów na edukację w zakresie nauk przyrodniczych dla North Carolina Biotechnology Center.
2010
 • Biogen Idec udoskonala swoją strategię biznesową poprzez skupienie się na nowych terapiach w obszarze neurologii, immunologii i hemofilii. 
 • FDA zatwierdza rituximab w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. 
 • Spółka zawiera umowę licencyjną z Knopp Neurosciences, co prowadzi do powstania dexpramipexole, związku, który ta firma bada jako opcję terapeutyczną w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (SLA). 
2011
 • Dział rozwojowy Biogen Idec prowadzi rozmowy z Portola Pharmaceuticals dotyczące doustnej terapii stosowanej w leczeniu chorób autoimmunologicznych oraz z Samsung Biologics na temat leków biopodobnych tworząc spółkę joint venture Samsung Bioepis.
 • Startuje inicjatywa „Dzień wolontariusza — wykaż troskę”. W ten obchodzony każdego roku dzień pracy społecznej tysiące pracowników firmy Biogen Idec na całym świecie rozdają posiłki bezdomnym, organizują punkty zbiórki odzieży, biorą udział w sprzątaniu parków, urządzają ośrodki młodzieżowe i robią inne pożyteczne rzeczy.
2012
 • Biogen Idec pomaga stworzyć nowe konsorcjum badawcze, którego zadaniem będzie określenie nowego podejścia do leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (SLA).
 • Biogen Idec współpracuje z Amerykańską Narodową Fundacją na Rzecz Chorych na Hemofilię, Amerykańską Siecią Zakrzepicy i Hemostazy (American Thrombosis and Hemostasis Network – ATHN) oraz Puget Sound Centrum Krwi nad ogólnokrajowym programem oferującym bezpłatne testy genetyczne chorym na hemofilię i ich rodzinom.
 • Biogen Idec ogłasza współpracę z Isis Pharmaceuticals ukierunkowaną na określenie nowych podejść do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), dystrofii miotonicznej typu 1 oraz zaburzeń neurologicznych lub nerwowo-mięśniowych.
 • Firma dokonuje przejęcia spółki biotechnologicznej Stromedix, firmy skoncentrowanej na innowacyjnych opcjach leczenia zwłóknienia i niewydolności narządów
2013
 • Biogen Idec ogłasza rozczarowujące wyniki badań III fazy nad dexpramipexole, produktem badanym jako opcja terapeutyczna w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (SLA). Badania wykazały, że dexpramipexole nie spowalnia postępu SLA. 
 • Fumaran dimetylu, nowa doustna terapia w leczeniu nawracającej postaci stwardnienia rozsianego, zostaje zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Rok później uzyskuje rejestrację w Europie.
 • Biogen Idec finalizuje przejęcie wszystkich praw do natalizumabu od Elan Pharmaceuticals International Ltd., spółki powiązanej z Elan Corporation. 
 • FDA zatwierdza obinutuzumab do leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej. Firma Biogen Idec współpracowała nad obinutuzumabem z Genentech, spółką w całości należącą do firmy Roche Pharmaceuticals. 
 • Biogen Idec przenosi centralę firmy z powrotem do Cambridge, Massachusetts, po kilku latach w Weston, Massachusetts.
 • Biogen podejmuje nowe współprace  z Galapagos NV (podmiotem zależnym BioFocus) odnośnie leczenia choroby autoimmunologicznej skóry –  twardziny skóry oraz z Isis Pharmaceuticals w zakresie chorób neurologicznych.
2014
 • FDA zatwierdza czynnik krzepnięcia IX (rekombinowany), białko fuzyjne Fc (na hemofilię B), czynnik antyhemofilowy (rekombinowany) oraz białko fuzyjne Fc (na hemofilię A) —  pierwsze leki, które stawnowią nowe rozwiązanie w leczeniu tych chorób od prawie dwóch dekad.
 • Peginterferon beta-1a zostaje zatwierdzony przez FDA do leczenia nawracających form stwardnienia rozsianego, a w Unii Europejskiej do leczenia postępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego.
 • We współpracy z Sobi firma Biogen Idec ogłasza, że zamierza przekazać w ciągu najbliższych lat miliard międzynarodowych jednostek czynnika krzepnięcia w ramach programów pomocy humanitarnej w krajach rozwijających się.
 • Firma finalizuje porozumienia o współpracy z Sangamo BioSciences w obszarze metod leczenia hemoglobinopatii oraz z Eisai, aby wspólnie opracować i wprowadzać na rynki terapie stosowane w chorobie Alzheimera.
2015
 • Firma powraca do swojej pierwotnej nazwy: Biogen.
 • Biogen przejmuje brytyjską spółkę Convergence Pharmaceuticals, firmę biofarmaceutyczną zaawansowaną w badaniach klinicznych, dodając do listy produktów w trakcie rozwoju potencjalne nowe rozwiązania leczenia bólu neuropatycznego.
2016
 • Komisja Europejska zatwierdza do obrotu w UE lek etanercept, pierwszy biopodobny.
2017
 • Biogen na baize portfolio stosowanego w hemofilii wydziela spółkę zależną notowaną na giełdzie pod nazwą Bioverativ.