• Przegląd
  • Produkcja leków biopodobnych
  • Leki biopodobne vs generyczne
  • Dlaczego Biogen?
  • Wspólne przedsięwzięcie
    • Od 2012 r. firmy Samsung Biologics i Biogen współpracują w ramach wspólnie utworzonej spółki Samsung Bioepis Co., Ltd. w celu opracowania, wyprodukowania i wprowadzenia na rynek leków biopodobnych. Strategiczna współpraca pozwoliła Samsung Bioepis na wypracowanie potencjału potrzebnego do opracowania wysokiej jakości leków biopodobnych. Pod koniec 2013 roku firma Biogen poinformowała o zawarciu umowy z Samsung Bioepis w celu komercjalizacji produktów biopodobnych anty-TNF w Europie, w tym leków biopodobnych szeroko stosowanych w leczeniu chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i choroba Leśniowskiego-Crohna. W 2014 roku Europejska Agencja Leków (EMA) przyjęła wniosek Samsung Bioepis o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu biopodobnej wersji leku etanercept, a w marcu 2015 roku Samsung Bioepis otrzymał pozytywną odpowiedź na wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu biopodobnej wersji leku infliksymab. Decyzje o dopuszczeniu obu produktów do obrotu przez EMA spodziewane są w 2016 roku.