Zaangażowanie Biogen na rzecz poprawy jakości życia pacjentów kieruje każdym aspektem naszej działalności produkcyjnej. Czujemy się odpowiedzialni za opracowywanie i dostarczanie wysokiej jakości leków. Od ponad dwóch dekad tworzymy z powodzeniem terapie oparte na dużych cząsteczkach. W ostatnich latach rozpoczęliśmy również produkcję małych cząsteczek i w pełni zintegrowaliśmy produkcję leków doustnych w postaci stałej z naszą infrastrukturą produkcyjną.

U podstaw naszego sukcesu leży zapewnianie doskonałości w kilku kluczowych obszarach. Nasz zespół ds. rozwoju procesów nieustannie pogłębia znajomość biologii i technologii procesów, które mają kluczowy wpływ na poprawę naszych możliwości i wyników. Nasze wysokospecjalistyczne zespoły inżynierów są gwarantem tego, że nasze zakłady produkcyjne są nowoczesne i wykorzystują najnowsze technologie, aby zapewnić możliwości produkcyjne dla obecnie istniejących terapii, badań klinicznych i potencjału leków biopodobnych. Nasze światowej klasy zespoły produkcyjne są kluczowe dla wydajnego i niezawodnego wykorzystania tych aktywów. Dokładne planowanie ciągłości działania zapewnia dostępność leków na całym świecie. Ponadto nasi eksperci tworzą systemy, które minimalizują wpływ działań produkcyjnych na środowisko naturalne poprzez ograniczenie ilości odpadów i efektywne wykorzystanie zasobów.

Nasz zespół kontroli jakości zarządza realizacją procedur oraz nadzoruje stałość i niezawodność produkcji leków, podczas gdy nasz łańcuch dostaw zapewnia, że jesteśmy w stanie dostarczyć nasze terapie pacjentom, gdziekolwiek i kiedykolwiek są one potrzebne. Połączenie tych umiejętności i ukierunkowania umożliwia nam wyprodukowanie i dostarczenie leków pacjentom w ponad 90 krajach.

W najbliższych latach spodziewamy się znacznie zwiększyć nasze możliwości produkcyjne wykorzystując innowacyjne rozwiązania tak, byśmy byli gotowi do produkcji nowych leków. Już dziś możemy szybko zwiększyć produkcję małych cząsteczek i leków biologicznych, zapewniając elastyczność i ochronę naszego łańcucha dostaw.