Opracowując terapie zmieniające życie ludzi cierpiących na wyniszczające choroby, skupiamy się na obszarach, które potencjalnie mogą wywierać największy wpływ i nieść największą korzyść dla pacjentów na całym świecie. Naszą działalność badawczo-rozwojową kształtuje nauka, zaś motywuje chęć poprawy życia pacjentów. Działalność B+R koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach: stwardnieniu rozsianym (SM), chorobach neurodegeneracyjnych i genetycznych chorobach rzadkich.

We wszystkich dążeniach mierzymy własny sukces, odpowiadając sobie na proste pytanie: Czy rzeczywiście wnieśliśmy zmianę w życie pacjentów?

Wiodąca pozycja w obszarze stwardnienia rozsianego

W badaniach klinicznych nad SM możemy poszczycić się ponad 30-letnim, znakomitym dorobkiem. Jesteśmy liderem w badaniach nad SM oraz w opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu terapii stosowanych w tej chorobie. Mamy najszerszy i solidny wachlarz terapii stosowanych w leczeniu SM z całej branży. Obejmuje on pięć leków zmieniających przebieg choroby oraz jedną terapię łagodzącą jej objawy. W skali globalnej co trzeci pacjent z SM stosuje leki Biogen.

Nieprzerwanie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, dążąc do postępu w leczeniu SM i do poprawy wyników terapeutycznych naszych pacjentów. Nasze badania skupiają się na potencjalnych terapiach wpływających transformująco na życie pacjentów, w tym na rozwiązaniach, które będą mogły naprawiać uszkodzenia spowodowane przez SM. Dążymy również do postępów nakierowanych na medycynę precyzyjną. Dzięki nowym technologiom opracowujemy innowacyjne programy i narzędzia służące lepszemu poznaniu, pomiarowi i lepszej kontroli nad leczeniem SM. Wspólnie z pacjentami prowadzimy prace, dzięki którym lekarze i chorzy będą mogli podejmować bardziej zindywidualizowane, oparte na danych decyzje. Celem tych prac jest ogólna poprawa opieki nad pacjentami z SM.

Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Biogen jest głęboko zaangażowany w poprawę jakości życia pacjentów z SMA. Niedawno wprowadziliśmy pierwszą i jak dotąd jedyną terapię SMA – wiodącej genetycznej przyczyn umieralności niemowląt. W chwili obecnej lek jest dopuszczony zarówno w USA, jak i w Europie. Przez cały czas ściśle współpracujemy z organami regulacyjnymi po to, by nowa terapia możliwie jak najszybciej trafiła do pacjentów na całym świecie.

Know-how w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych

Posiadamy światowej klasy ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie neurologii. Jego prace ukierunkowane są na nowatorskie podejścia do leczenia chorób neurologicznych uważanych dotychczas za nieodwracalne. Nasze wysiłki badawcze wsparliśmy partnerską współpracą z podmiotami branżowymi i akademickimi, a także udziałem w konsorcjach. W ten sposób możemy przyspieszyć tempo dokonywanych odkryć z nadzieją na znaczne skrócenie ścieżki udostępnienia pacjentom nowych, przełomowych terapii.  

Uważamy, że obszarem, w którym możemy wnieść istotną zmianę w życie pacjentów, jest choroba Alzheimera. W chwili obecnej niewiele jest opcji terapeutycznych, które pozwalają na spowolnienie lub zatrzymanie najważniejszego symptomu choroby, czyli utraty funkcji poznawczych u pacjenta. Biogen posiada jeden z najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych portfeli leków opracowywanych na chorobę Alzheimera.

Postępy w terapii genowej

Szczycimy się długą historią pionierskich działań na rzecz postępów w terapiach służącym ludziom, którzy ich najbardziej potrzebują. Prowadzimy je bez względu na to, jak złożone są to zagadnienia naukowe, jak bardzo nierozpoznany jest teren i jak mała jest grupa docelowa pacjentów.

W miarę pojawiania się nowych informacji na temat biologii ludzkiego organizmu Biogen bada zupełnie nowe sposoby leczenia całego szeregu chorób z wykorzystaniem terapii genowej. Współpracujemy na przykład z Uniwersytetem Pensylwanii nad kolejnymi etapami stosowania terapii genowej i technologiami edycji genów. Skupiamy się przede wszystkim nad opracowaniem podejść terapeutycznych nakierowanych na układ wzrokowy, kostny i mięśniowy oraz na ośrodkowy układ nerwowy. Naszym celem jest potwierdzenie skuteczności technologii nowej generacji oraz zbadanie możliwości szerszego zastosowania technologii edycji genów jako potencjalnej platformy terapeutycznej. Pragniemy zbudować potężną platformę transferu i edycji genów, która w przyszłości posłuży do leczenia chorób dziedzicznych i bardziej złożonych chorób nabytych.

Produkty biopodobne

Ochrona patentowa wielu produktów biologicznych właśnie wygasa, sądzimy zatem, że kluczową rolę w zabezpieczeniu innowacji w ochronie zdrowia będą w przyszłości odgrywały produkty biopodobne. Przynoszą one oszczędności, mogą więc zmniejszyć obciążenie systemów opieki zdrowotnej, wspierając jednocześnie stały dostęp pacjentów do innowacji. Produkty biopodobne zwiększają również możliwości wyboru dla pacjentów, zaś lekarzom dają więcej opcji dostosowania leczenia do potrzeb chorych. Biogen posiada know-how w dziedzinie wytwarzania i zapewniania ciągłości dostaw dla takich terapii. Nasze leki biopodobne są wytwarzane w supernowoczesnym zakładzie w Hillerød, w Danii, a więc w zakładzie, w którym produkujemy leki oryginalne.