Caring Deeply. Changing Lives.

Biogen jest jedną z wiodących na świecie firm biotechnologicznych skoncentrowaną na rozwoju nowych terapii w chorobach neurodegeneracyjnych, hematologicznych i autoimmunologicznych. Firma Biogen została założona w 1978 roku. Nasze odkrycia w zakresie leków biologicznych i małocząsteczkowych sprawiły, że oferujemy pacjentom najszerszy na świecie wachlarz opcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz innowacyjne leki dla chorych na hemofilię.

Nasze doświadczenie, możliwości i zamiłowanie do innowacji pozwoliły nam opracować zaawansowane programy badawcze, które obejmują poszukiwanie obiecujących rozwiązań terapeutycznych dla poważnych i trudnych do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, zwłóknienia oraz niezłośliwych chorób krwi.

Angażujemy się w badania, które odkrywają biologiczne przyczyny skomplikowanych schorzeń. Skupiamy się na chorobach, dla których jest niewiele leków lub do tej pory nie wynaleziono. Sukces Biogen zależy zawsze od odpowiedzi na proste pytanie: Czy naprawdę pomogliśmy pacjentom?

Nasze zaangażowanie

Firma Biogen pragnie wpływać pozytywnie na świat poprzez opracowywanie leków, które pomagają pacjentom na całym świecie, tworzenie sprzyjającego środowiska dla naszych pracowników, minimalizację emisji dwutlenku węgla, inwestycje w edukację w zakresie nauk ścisłych oraz wspieranie lokalnych społeczności. 

POMOC PACJENTOM

U podstaw naszej pracy leżą badania naukowe. Nasze badania rzucają nowe światło na złożone choroby i prowadzą do stworzenia terapii poprawiających jakość życia pacjentów. Naukowcy firmy Biogen opracowali wiodące terapie stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego i poczynili znaczące postępy w leczeniu hemofilii A oraz hemofilii B.

Chcemy, by pacjenci mieli dostęp do naszych terapii w ramach programów pomocy i wsparcia oraz naszej współpracy z organizacjami działających na rzecz pacjentów i organami regulacyjnymi.

LEPSZE MIEJSCE PRACY

Wierzymy, że warunkiem dobrego środowiska pracy są równość i zróżnicowanie. Promujemy kulturę sprzyjającą włączeniu społecznemu, zachęcając pracowników do wyrażania własnych opinii. W 2015 roku dostaliśmy najwyższą ocenę 100 w Human Rights Campaign Corporate Equality Index, a wpływowe publikacje często wskazują nas jako jednego z najlepszych pracodawców.

NOWE PODEJŚCIE DO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW

Angażujemy się na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku Biogen została uznany globalnym liderem w branży biotechnologii przez Dow Jones Sustainability World

Index, pojawiając się na tej liście piąty rok z rzędu jako jedna z zaledwie dwóch firm biotechnologicznych. W 2015 roku ranking Corporate Knights uznał Biogen za najbardziej dbającą o zrównoważony rozwój firmę na świecie.

WSPIERANIE EDUKACJI W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Przyszłe odkrycia w dziedzinie biotechnologii zależą od podniesienia ogólnego poziomu wiedzy dzisiejszych studentów. Fundacja Biogen tworzy globalne inicjatywy w ramach przedmiotów, takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka dla uczniów i studentów w każdym wieku – od młodych uczniów do studentów planujących karierę w dziedzinie nauk przyrodniczych.

WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI

Staramy się być dobrym sąsiadem wszędzie tam gdzie mamy swoje siedziby. Nasze „mikro-granty” wspierają programy ukierunkowane na rozwój nauki. Wspomagamy również programy i instytucje, które przynoszą wartość dla lokalnych społeczności oraz tworzymy programy umożliwiające i zachęcające naszych pracowników do angażowania się w życie lokalnych społeczności.