Informacja o wycofaniu z obrotu

Informacja na temat wycofania z obrotu dwóch serii produktu leczniczego Avonex (interferon beta 1-a) 30 μg/0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań

Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 66/WC/2019, wydaną dnia 18 października 2019 roku, następujące serie produktu leczniczego Avonex (interferon beta 1-a) 30 μg/0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań, wielkość opakowania: 4 ampułko-strzykawki, zostały wycofane z obrotu ze skutkiem natychmiastowym:

Nr serii: Data ważności:
1423235 31.10.2020
1423343 31.10.2020

Powodem wszczęcia procedury wycofania produktu leczniczego z obrotu jest potencjalna obecność wady szklanej struktury ampułko-strzykawki, która może spowodować utratę sterylności produktu leczniczego.

Jeżeli posiadacie Państwo opakowania ww. serii, prosimy o ich niezwłoczny zwrot lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie, który wydał lek. Nie należy przyjmować leku z ww. serii. Jeżeli przyjęli Państwo dawkę produktu leczniczego Avonex pochodzącego z ww. serii, powinni Państwo powiadomić o tym fakcie lekarza i obserwować, czy wystąpiły potencjalne zdarzenia niepożądane.

Zwrócone opakowania zostaną wymienione na nowe. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Wszystkie pozostałe serie produktu leczniczego Avonex, dostępne na polskim rynku, nie są objęte wycofaniem z obrotu i mogą być stosowane.

Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwo produktów leczniczych jest priorytetem Biogen. Bardzo dziękujemy Państwu za współpracę i wyrozumiałość oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z zaistniałej sytuacji.