Troszczymy się o ludzi wokół nas

Zdajemy sobie sprawę, że to, co robimy ma znaczenie dla naszych pacjentów, pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Innowacyjne terapie

Opracowujemy leki w postępujących chorobach dla poprawy życia pacjentów.

Sprawdź aktualne oferty pracy

Poznaj możliwości rozwoju zawodowego w firmie Biogen i  doświadcz satysfakcji, jaką odczuwa się podczas  tworzenia, produkcji i wprowadzania na rynek nowych leków dla pacjentów.

Pogłębianie wiedzy poprzez badania kliniczne

Biogen prowadzi badania kliniczne w celu oceny nowych metod leczenia oraz zbadania potencjalnych nowych zastosowań i korzyści płynących z istniejących terapii.

Badania kliniczne prowadzone przez Biogen

Zobacz badania kliniczne prowadzone obecnie przez Biogen

Badacze zainteresowani programi badawczymi

Dowiedz się więcej na temat programów dostępnych dla badaczy

Dowiedz się więcej na temat badań klinicznych

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do badań klinicznych

Mniejszy wpływ na środowisko

Rozwijając się, staramy się być - w pewnym sensie - mniejsi. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko może przynieść poprawę w społecznościach, w których żyjemy i prowadzimy działalność.

Nasza wizja

Nasze strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju środowiskowego koncentruje się na wodzie, energii i materiałach.

Materiały i odpady

Podejmujemy działania w celu zmniejszenia ilości materiałów, które zużywamy oraz odpadów, które generujemy.

Wskaźniki środowiskowe

Stale śledzimy i monitorujemy wpływ, jaki wywieramy na świat wokół nas.

Jak działamy

Działaniom Biogen przyświecają odpowiedzialność,  uczciwość, sprawiedliwość i prawość.

Osoby do kontaktów z mediami

Jeśli są pytania lub prośby o materiały medialne (w tym logo, pliki wizerunkowe, korporacyjny b-roll), prosimy o kontakt z zespołem Public Affairs Biogen

Public Affairs/Media w UE
+41 41 392 1702
publicaffairs.eu@biogen.com

Public Affairs/Media w USA
+1 781 464 3260
public.affairs@biogen.com