Granty i Darowizny

W ramach swojego zaangażowania społecznego Biogen Poland wspiera w formie darowizn finansowych przedsięwzięcia w obszarach nauki i edukacji, poprawy jakości opieki nad chorymi oraz leczenia chorób neurologicznych.

Udzielane wsparcie ma służyć dalszemu rozwojowi edukacji medycznej i badań oraz poprawie jakości życia chorych. Wnioski o wsparcie są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów ZP INFARMA. Również zgodnie z Kodeksem, szczegółowe informacje na temat każdej darowizny zostają we właściwym czasie podane do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Biogen Poland rozpatruje wyłącznie wnioski o darowiznę składane przez instytucje/organizacje o charakterze non-profit, które świadczą usługi związane ze służbą zdrowia, nauką, edukacją lub wspierające pacjentów z chorobami neurologicznymi lub z innych obszarów terapeutycznych, w których obecny jest Biogen. W przypadku akceptacji, dofinansowanie przyznawane jest instytucji, a nie osobie fizycznej składającej wniosek.

Wnioski ocenia cyklicznie Komisja d/s Darowizn, w której skład wchodzą członkowie kadry zarządzającej firmy. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo w odpowiednim czasie informację o podjętej decyzji.

Formularz wniosku o darowiznę można pobrać pod tym linkiem. Po wypełnieniu prosimy o jego odesłanie (podpisany i zeskanowany z odnośną dokumentacją towarzyszącą) na adres: darowizny@biogen.com.
Wniosek należy również przesłać w wersji papierowej z dokumentacją towarzyszącą na adres: Biogen Poland Sp. z o.o., ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, z dopiskiem „Komitet d/s Darowizn”.

Poniżej przedstawiamy przykłady projektów, które może wspierać Biogen Poland w formie darowizn: 

  • organizacja kursów/szkoleń/warsztatów/programów edukacyjnych dla przedstawicieli zawodów medycznych. Projekty tego rodzaju powinny odpowiadać na udokumentowane potrzeby edukacyjne tej grupy odbiorców
  • organizacja kursów/szkoleń/warsztatów/programów edukacyjnych dla pacjentów. Projekty tego rodzaju powinny odpowiadać na udokumentowane potrzeby edukacyjne tej grupy odbiorców
  • przygotowanie poradników, opracowań czy materiałów edukacyjnych skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych lub pacjentów, które odpowiadają na udokumentowane potrzeby edukacyjne i medyczne
  • projekty infrastrukturalne, np. wsparcie rozbudowy, remontu pomieszczeń czy zakupu sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego. W wypadku tego typu darowizn Biogen nie może być jedynym darczyńcą, tj. wymagane jest wsparcie innego darczyńcy. Maksymalne wsparcie ze strony Biogen dla takich projektów może wynieść równowartość 5 000 EUR. Dodatkowo projekty tego typu akceptowane są na szczeblu Międzynarodowego Komitetu d/s Darowizn, tj. nie przez Biogen Poland. 
  • stypendia, nagrody dla przedstawicieli zawodów medycznych przyznawane przez uczelnie czy towarzystwa naukowe.