Od niemal czterech dekad firma Biogen jest liderem w zakresie przełomowych innowacji naukowych, które przyczyniają się do poprawy życia pacjentów. Jesteśmy oddani idei, aby udostępniać pacjentom przełomowe terapie w tych trudnych chorobach, gdzie do tej pory nie odkryto skutecznych rozwiązań medycznych.

Chociaż nasze własne zespoły badawcze dokonują znaczących osiągnięć naukowych, zdajemy sobie sprawę, że nikt nie ma monopolu na postęp. To przekonanie leży u podstaw współpracy i poszukiwania odpowiedniego partnerstwa dla rozwoju nowych idei, opcji, sposobów myślenia w celu opracowywania skutecznych terapii dla pacjentów. Bardzo cenimy wkład i doświadczenia innych firm oraz laboratoriów naukowych i wierzymy, że stanowią one uzupełnienie naszych własnych umiejętności i wiedzy. Jesteśmy głęboko przekonani, że łącząc wiele różnych dyscyplin, aby rozwiązać złożone problemy, możemy szybciej i skuteczniej uzyskać postęp w medycynie.

Pomyślna współpraca opiera się na wzajemnym szacunku, wspólnie dzielonych zainteresowaniach i celu, którym jest poprawa życia osób cierpiących na poważne choroby. Podejmujemy współpracę w taki sposób, aby przynosiła korzyści wszystkim stronom i chętnie tworzymy partnerstwa na wszystkich etapach procesu opracowywania nowych leków.