Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Będąc globalną firmą nasze zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju środowiskowego odzwierciedla najlepiej pojęte interesy naszych pacjentów, interesariuszy i społeczności, którym służymy. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasze zaangażowanie na rzecz poprawy życia jest dużo szersze niż tylko tworzenie nowych terapii i obejmuje również rozwiązania dla wyzwań społecznych.

Jak działamy

Działaniom Biogen przyświecają odpowiedzialność,  uczciwość, sprawiedliwość i prawość.

Mniejszy wpływ na środowisko

Rozwijając się, staramy się być - w pewnym sensie - mniejsi. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko może przynieść poprawę w społecznościach, w których żyjemy i prowadzimy działalność.

Nasza wizja

Nasze strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju środowiskowego koncentruje się na wodzie, energii i materiałach.

Materiały i odpady

Podejmujemy działania w celu zmniejszenia ilości materiałów, które zużywamy oraz odpadów, które generujemy.

Wskaźniki środowiskowe

Stale śledzimy i monitorujemy wpływ, jaki wywieramy na świat wokół nas.

Troszczymy się o ludzi wokół nas

Zdajemy sobie sprawę, że to, co robimy ma znaczenie dla naszych pacjentów, pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.