W jaki sposób prowadzimy działalność

Firma Biogen dąży do odpowiedzialnego postępowania we wszystkich aspektach swojego działania zachowując uczciwość, sprawiedliwość i prawość. 

Realizujemy to poprzez: