Biogen prowadzi działalność w sposób etyczny i z najwyższą prawością stosując się do zasad zdefiniowanych w naszej wizji, misji, credo i podstawowych wartościach.  Prawość, przejrzystość i właściwy ład korporacyjny stanowią podstawy dla naszego rozwoju i sukcesu oraz utrzymania zaufania naszych udziałowców, pracowników, klientów, dystrybutorów i dostawców. Oczekujemy etycznego zachowania od wszystkich członków Biogen podczas naszych wspólnych prac nad poszukiwaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych terapii w odpowiedzi na niezaspokojone dotąd potrzeby pacjentów na całym świecie.

Kodeks postępowania biznesowego firmy Biogen – Pomagamy przenieść nasze wartości na działania