Wizja i strategia zrównoważonego rozwoju naszej firmy została ustanowiona przez wielofunkcyjny zespół — Radę firmy Biogen ds. Zrównoważonego Rozwoju Korporacyjnego. Grupa ta skierowała naszą uwagę na trzy najistotniejsze obszary z punktu widzenia naszej działalności: zużycie wody, energii i materiałów. 

W 2014 roku osiągnęliśmy neutralność wobec efektu cieplarnianego. Najpierw zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla, a następnie sfinansowaliśmy projekty dotyczące zewnętrznych odnawialnych źródeł energii, aby zneutralizować pozostałe emisje ze źródeł związanych z naszą działalnością. Dotyczyło to działań wewnętrznych, zakupionej energii elektrycznej, dojazdów pracowników do pracy, podróży służbowych oraz dostawców produktów i usług.

Oprócz osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego wyznaczyliśmy sobie ambitne cele dotyczące ochrony środowiska na 2020 r.

Naszym celem dotyczącym intensywności emisji jest zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1 i Zakres 2) o 80 procent do roku 2020, w porównaniu do roku wyjściowego (2006), znormalizowane pod względem przychodów. Jest to równoznaczne z utrzymaniem poziomów emisji dwutlenku węgla na poziomie z 2006 roku pomimo odnotowanego i przewidywanego rozwoju firmy. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla pomoże nam utrzymać naszą neutralność wobec efektu cieplarnianego.

Naszym celem dotyczącym intensywności zużycia wody jest zmniejszenie zużycia wody o 80 procent do roku 2020, w porównaniu do roku 2006, znormalizowane pod względem przychodów.

W przypadku odpadów, naszym celem jest osiągnięcie zerowego poziomu odpadów na składowisku. W 2012 roku osiągnęliśmy praktycznie poziom zerowych odpadów na składowisku, co jest określone jako 98-procentowa lub wyższa redukcja odpadów składowanych. Opracowujemy również nowy cel odnośnie do intensywności zużycia wody, który zamierzamy ogłosić w 2015 roku.

W uzasadnionych przypadkach staramy się także uzyskać certyfikat Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) dla posiadanych przez nas i wydzierżawionych obiektów. Obecnie trzy z naszych głównych obiektów uzyskały certyfikat LEED: nasza siedziba główna o powierzchni 90 tysięcy metrów kwadratowych i nasze centrum rozwojowe o powierzchni 61 tysięcy metrów kwadratowych, oba znajdujące się w Cambridge w stanie MA, oraz nasz budynek biurowy o powierzchni 58 tysięcy metrów kwadratowych w Research Triangle Park w stanie NC. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych inicjatyw i wyników w zakresie ochrony środowiska, należy zapoznać się z treścią sprawozdania dotyczącego CSR za 2016 r