Zaangażowanie firmy Biogen w poprawę życia pacjentów wykracza poza badania naukowe i rozwój. Mimo, że dokonujemy znacznych inwestycji w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań medycznych, wierzymy, że równie ważne jest słuchanie głosu pacjentów, a także współdziłanie z organizacjami działającymi na rzecz pacjentów oraz instytucjami opieki zdrowotnej w celu zdobycia wiedzy na temat niezaspokojonych potrzeb.

Wiedza ta pomaga nam wyjść poza opracowywane przez nas opcje terapeutyczne i wspierać pacjentów w ramach najlepszych w swojej klasie programów takich jak doradztwo czy projekty mające na celu obniżenie kosztów leczenia pacjentów. Firma Biogen wspomaga również organizacje działające na rzecz pacjentów poprzez charytatywne datki i darowizny, dla wspierania wspólnego celu jakim jest niesienie pomocy pacjentom w walce z chorobą i poprawianie ich szans na wyzdrowienie.

Rezultatem naszej wiedzy i zaangażowania jest bogate portfolio leków stosowanych w leczeniu SM na wszystkich jego etapach i postaciach. Stawiamy na dalszy rozwój w celu zmiany standardu opieki chorych na hemofilię, pogłębienia odkryć naukowych. Zamierzamy kontynuować wdrażanie  innowacyjnych odkryć wynikających z połączenia nauki, medycyny i ekonomii po to, aby doprowadzić do zmiany w sposobie opracowywania leków dla poprawy zdrowia pacjentów.