• w 2016 roku
 • w 2015 roku
  • Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
   1 Fundacja Dom Mojego Brata Organizacja konferencji edukacyjnej 20 000 PLN
   2 Fundacja Neuropozytywni Organizacja konferencji edukacyjnej 20 000 PLN
   3 Fundacja Neuropozytywni Organizacja konferencji edukacyjnej 10 800 PLN
   4 Fundacja Neuropozytywni Wsparcie działania Radio NeuroPozytywni 50 000 PLN
   5 Fundacja Neuropozytywni Wsparcie wydawnictwa Śmielinki 18 000 PLN
   6 Fundacja Urszuli Jaworskiej Organizacja warsztatów dla pacjentów 105 200 PLN
   7 Fundacja Urszuli Jaworskiej Udział w targach NeuroRehabilitacja 24 730 PLN
   8 Fundacja Walczę z SM Wsparcie zakupu sprzętu rehablitacyjnego 3 200 PLN
   9 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych 2 000 PLN
   10 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Organizaja dodatkowych konslutacji neurologicznych 12 000 PLN
   11 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Ambilimpiada 35 000 PLN
   12 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wydawnictwo SM Express 35 000 PLN
   13 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego SyMfonia Serc 25 570 PLN
   14 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Organizacja konferencji  
   30 000 PLN
   15 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Organizacja koncertu charytatywnego 15 176 PLN
   16 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie organizacji kampanii informacyjnej 17 130 PLN
   17 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Wyposażenie pomieszczeń rehabilitacyjnych 3 500 PLN
   18 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu Organizacja koncertu charytatywnego 10 000 PLN
   19 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Wsparcie zakupu sprzętu rehablitacyjnego 2 679 PLN
   20 PTSR Oddział Pomorski Wsparcie kampanii IM4SM (IronMan for SM) 5 965,50 PLN
   21 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM Wsparcie zakupu sprzętu rehablitacyjnego 20 708 PLN
 • w 2014 roku
 • w 2013 roku
 • w 2012 roku