Biogen jest głęboko przekonany, że współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych stanowi fundament do odkrywania, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych terapii, które poprawiają jakość życia pacjentów. Wierzymy również, że ta współpraca musi odbywać się w sposób otwarty i przejrzysty.

Będąc członkiem EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Biogen jest dumny z faktu wdrażania Kodeksu Przejrzystości EFPIA. W związku z jego obowiązywaniem Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia przekazanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Biogen stawia sobie za cel wspieranie różnorakich działań organizacji pacjenckich na całym świecie poprzez przekazywanie darowizn na prowadzone przez nie projekty w ramach realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym Biogen udzielił wsparcia:

w 2016 roku

Lp Nazwa organizacji Cel wsparcia Kwota Waluta
1 Fundacja Neuropozytywni Wsparcie wydawnictwa Śmielinki 17 200 PLN
2 Fundacja Urszuli Jaworskiej Wsparcie projektu opieki skoordynowanej dla chorych na SM 20 000 PLN
3 Fundacja Urszuli Jaworskiej Wsparcie przygotowania projektu opieki skoordynowanej 30 000 PLN
4 Instytut Psychiatrii I Neurologii W Warszawie Wsparcie zakupu sprzętu dla oddziału neurologicznego 26 000 PLN
5 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Koszalinie
Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego w ramach XIV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Łazy 2016- "Tak niewiele trzeba" 2 000 PLN
6 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie organizacji debaty nt. SM
43 000 PLN
7 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie wydawnictwa SM Express 35 000 PLN
8 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie organizacji warsztatów edukacyjnych 69 000 PLN
9 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie przygotowania ulotki informacyjnej 1 000 PLN
10 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie organizacji Ambilimpiady 30 000 PLN
11 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial W Ciechanowie Wsparcie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 20 000 PLN
12 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial W Radomiu Wsparcie organizacji warsztatatów dla chorych na SM 12 200 PLN
13 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial W Radomiu Wsparcie organizacji koncertu charytatywnego 10 000 PLN
14 Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na Sm Sezam Wsparcie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 6 200 PLN
15 Spsk Nr 1 Im Prof. Stanislawa Szyszko Sum W Katowicach Wsparcie zakupu sprzętu dla oddziału neurologicznego 13 183 PLN
16 Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Ntm Szpitala W Rudnej Malej Wsparcie organizacji warsztatów dla chorych na SM 10 000 PLN
17 Szpital Uniwersytecki W Krakowie Wsparcie zakupu sprzętu dla oddziału neurologicznego 12 000 PLN
18 Uniwersytet Medyczny Im Karola Marcinkowskiego W Poznaniu Wsparcie zakupu testów neuro-psychologicznych 10 000 PLN