Stwardnienie rozsiane

Od ponad 25 lat Biogen jest pionierem postępów leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Firma nieprzerwanie prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które podnoszą skuteczność terapii i poprawiają wyniki pacjentów. Badania skupiają się na poszukiwaniu nowych strategii leczenia, między innymi umożliwiających naprawę uszkodzeń spowodowanych przez SM. Nieustannie trwają prace nad mechanizmami neurodegeneracji i naprawy uszkodzeń nerwów, które przybliżają nas do odkrycia sposobu wyleczenia SM. 

Równocześnie Biogen współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi i leczenia SM, co zwiększa szanse na wypracowanie lepszych metod diagnozowania i monitorowania SM, a także efektywniejszego leczenia. Prowadzimy również intensywne prace w zakresie medycyny precyzyjnej, która dzięki zastosowaniu nowych technologii, umożliwi opracowanie innowacyjnych programów i narzędzi do lepszego zrozumienia, oceny i prowadzenia leczenia SM. Wspólnie z naszymi partnerami staramy się zapewniać lekarzom i pacjentom rozwiązania, które pozwolą na podejmowanie bardziej zindywidualizowanych, opartych na faktach decyzji terapeutycznych i docelowo poprawią jakość opieki w obszarze SM.

Nasza innowacyjna współpraca badawcza łączy ze sobą różne technologie, takie jak biomarkery czy mobilne czujniki zbierające dane z praktyki leczenia, by w ten sposób generować wystandaryzowane, wysokiej jakości dane, które mogą stanowić potencjalny punkt wyjścia do zindywidualizowanego leczenia.  

Rozwinęliśmy jedną z największych na świecie baz danych o SM mającą na celu pogłębienie wiedzy o SM i znalezienie odpowiedzi na trudne pytania, np. o potencjalne predyktory postępów SM lub o terapie, które odpowiednio wcześnie zastosowane mogłyby dawać pacjentom długofalowe korzyści, np. odsunąć w czasie postęp niesprawności, który sprawia, że pacjent musi korzystać z wózka lub podparcia przy chodzeniu lub jak spowolnić proces upośledzenia innych czynności życiowych.

Prowadzone obecnie badania nad SM daleko wykraczają poza zagadnienia samej terapii i mają służyć lepszemu rozpoznaniu mechanizmów tej choroby.

 

Przyszłość leczenia SM

Nasze badania naukowe zawsze służą pogłębieniu wiedzy o SM i sposobach leczenia tej choroby. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów postępu choroby oraz do badania nowych rozwiązań służących naprawie uszkodzonych nerwów w ośrodkowym układzie nerwowym stosujemy wiedzę o genetyce człowieka. Celem tych poszukiwań jest łagodzenie skutków niepełnosprawności spowodowanej przez chorobę i wynalezienie nowych terapii do zastosowania w postępujących postaciach SM.

Więcej informacji na temat badanych terapii w obszarze SM.