Polityka prywatności

Powiadomienie o ochronie prywatności danych na stronach Biogen

Firma Biogen zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i rozumie, jak ważna jest ochrona danych osobowych. Podczas przetwarzania takich danych firma stosuje wysokie standardy etyczne i prawne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i praktyki, które jednostka Biogen Poland Sp. z o.o. („Biogen”) opracowała w celu ochrony danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

CO GROMADZIMY

(a)        Informacje, które uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika

Biogen gromadzi informacje bezpośrednio od użytkownika, kiedy postanawia on założyć konto na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach mobilnych, kiedy dzwoni do nas lub wysyła nam wiadomość e-mail lub w inny sposób przekazuje nam bezpośrednio informacje. Przykłady informacji, które uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika to:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny itp.)
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Data urodzenia
 • Preferencje dotyczące sposobu komunikacji
 • Wiek
 • Informacje biznesowe obejmujące informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, w tym kwalifikacji, zawodu lub obszarów specjalizacji.

(b)        Informacje, które uzyskujemy podczas wizyt użytkownika na naszych stronach

Podczas wizyt użytkownika na niniejszej stronie uzyskujemy dostęp do następujących rodzajów informacji na jego temat:

Rejestracja na stronie. Witryna firmy Biogen jest skonstruowana w taki sposób, aby użytkownicy mogli ją odwiedzać i przeglądać informacje zamieszczone na temat oferowanych usług i produktów bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować jako konsument lub pracownik służby zdrowia, aby móc korzystać z funkcji i usług firmy Biogen, będziemy gromadzić jego dane osobowe i informacje te mogą być łączone z innymi, aby zaoferować żądane usługi lub informacje, bądź też aby zapewnić, że posiadamy kompletne, aktualne i dokładne dane osobowe użytkowników.

Adres IP. Podczas odwiedzania tej witryny przez użytkownika, rejestrujemy adres protokołu internetowego (IP) jego komputera. Adres IP nie ujawnia tożsamości użytkownika, ale pozwala nam utrzymać komunikację z nim, gdy porusza się po tej witrynie.

(c)        Wrażliwe dane osobowe

Firma Biogen stara się nie gromadzić wrażliwych danych osobowych. Jednakże w rzadkich przypadkach, np. w celu umożliwienia uzyskania dostępu do wsparcia dla chorych, firma Biogen może gromadzić wrażliwe dane osobowe, w tym informacje na temat stanu zdrowia. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych na temat użytkownika, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, poprosimy użytkownika o wyrażenie na to zgody.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się, że jeżeli jest to dozwolone przez lokalne prawo lub jeśli wyraził zgodę na otrzymywanie od nas tych informacji, możemy wykorzystać je:

 • aby odpowiadać na wnioski użytkownika;
 • aby poprawiać poziom naszych usług;
 • aby udoskonalić zawartość naszych informacji;
 • aby przekazywać użytkownikowi wskazówki, porady, wiadomości nt. produktów i nowości;
 • aby powiadamiać użytkownika o nowych produktach i usługach;
 • aby uzyskać opinie użytkownika nt. naszych produktów i usług;
 • aby rozpatrzyć podanie użytkownika o pracę;
 • do celów administracyjnych i zapewniania jakości; oraz
 • w innych celach, które mogą być opisane na niniejszej stronie internetowej.

W ramach wykorzystywania danych osobowych, przestrzegamy następujących zasad:

(a)        Ograniczenia

Firma Biogen będzie gromadzić dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do zgodnych z prawem celów biznesowych lub wymagane przepisami prawa. Ponadto Biogen będzie gromadzić dane osobowe tylko w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a nie natarczywy.

(b)        Cel

W przypadku, gdy firma Biogen będzie gromadzić dane osobowe, podejmiemy stosowne kroki, aby poinformować użytkowników o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, o celach, dla których je gromadzimy i wykorzystamy te dane wyłącznie w określonym pierwotnym celu lub powiązanych celach dodatkowych.

(c)        Ujawnianie danych

Firma Biogen poinformuje użytkowników odnośnie do organizacji (lub rodzajów organizacji), którym możemy ujawnić dane osobowe. Podamy użytkownikom dane kontaktowe, w przypadku, gdyby chcieli uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub w celu zaktualizowania swoich danych osobowych bądź preferencji.

SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA INNYM STRONOM

Przypominamy, że dozwolone przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub innym firmom w ramach grupy Biogen obejmuje przekazywanie danych do innego kraju i może obejmować transfer do kraju, w którym przepisy prawa zapewniają inną ochronę niż w kraju użytkownika. W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

(a)        Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Spółki stowarzyszone to firmy, które podlegają kontroli naszej spółki macierzystej Biogen, Inc.

(b)        Osoby trzecie

Biogen może korzystać z usług osób trzecich, w ramach których udostępnienie danych osobowych może być konieczne. Jeśli zezwolimy osobie trzeciej na dostęp do danych osobowych użytkowników, dostęp ten będzie możliwy tylko w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto, taka osoba trzecia będzie zobowiązana do ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

(c)        Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach możemy być wezwani do ujawnienia danych osobowych użytkowników w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, ustawę lub rozporządzenie. Zamierzymy współpracować w takich sytuacjach, podejmując odpowiednie działania w celu zapewnienia, że wnioskodawca rozumie wrażliwy charakter danych osobowych, jakie może otrzymać. Zastrzegamy sobie również prawo do współpracy ze służbami porządkowymi w dochodzeniu i ściganiu użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub postępują w sposób niezgodny z prawem, bądź szkodliwy dla osób lub danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

(d)        Raporty dotyczące produktów

W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się z nami w związku z używaniem jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać przekazane nam informacje do złożenia skargi lub zgłoszenia zdarzenia niepożądanego lokalnym i międzynarodowym organom regulującym sektor ochrony zdrowia lub farmaceutyczny bądź w sposób wymagany na mocy przepisów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, klikając nasz link.

(e)        Transakcje korporacyjne

Możemy udostępniać dane użytkownika osobom trzecim w związku z reorganizacją firmy, fuzją, sprzedażą, powołaniem spółki joint venture, cesją, przeniesieniem lub innym rozporządzeniem całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji, w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Biogen wykorzystuje różne technologie, takie jak tagi internetowe i pliki cookie, do oceny sposobów korzystania z naszych stron, personalizowania doświadczeń użytkownika i dostarczania treści online dostosowanych do jego zainteresowań. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasze strony umieszczają na komputerze użytkownika lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu. Pliki cookie pozwalają nam odróżnić danego użytkownika od innych użytkowników danej strony oraz ulepszać ją, a także poprawiać satysfakcję użytkownika z przeglądania tej strony. Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach gromadzenia danych można znaleźć w naszej Polityce „Pliki cookie i inne technologie”.

STOSOWANE PRZEZ NAS ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pragniemy, aby dane osobowe użytkowników pozostały możliwe jak najbardziej bezpieczne. Będziemy zapewniać poziom ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych i wykorzystywać wszystkie dostępne środki techniczne, aby zapobiec utracie, zmianie i nieuprawnionemu dostępowi lub przetwarzaniu danych użytkownika. Zabezpieczenia, których używamy do ochrony wszystkich danych osobowych, mają na celu spełnienie lub przewyższenie standardów branżowych, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom niepowołanym. Należy jednak pamiętać, że nie istnieją w 100% pewne zabezpieczenia i zawsze należy podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, obejmujące m.in. instalację i bieżącą aktualizację oprogramowania antywirusowego.

LINKI DO INNYCH WITRYN

Strony internetowe firmy Biogen mogą również zawierać linki do stron, które naszym zdaniem użytkownicy mogą uznać za przydatne i pouczające. Nie polecamy treści ani usług zawartych na tych stronach ani nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności innych stron. Zachęcamy, aby zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Biogen może również współpracować z innymi firmami, aby dostarczać użytkownikom treści lub usługi na zasadzie wspólnego przedsięwzięcia lub pod wspólną marką przy użyciu wspólnej strony internetowej oznaczonej zarówno logotypem Biogen, jak i naszego partnera. Należy zapoznać się z polityką prywatności współ-firmowanych stron, gdyż mogą się one różnić pod pewnymi względami od naszych.

NASZA POLITYKA W ODNIESIENIU DO DZIECI

Treści i usługi oferowane na niniejszej stronie internetowej są przeznaczone dla użytkowników w wieku powyżej 18 lat. Strona nie ma na celu przyciągania nieletnich użytkowników. Jeśli dowiemy się, że osoba, która nie ukończyła 18 lat dobrowolnie podała na tej stronie dane osobowe albo że jakiś świadczeniodawca przekazał informacje na temat nieletniego pacjenta, usuniemy takie informacje z naszych aktywnych baz danych.

JAK PRZECHOWUJEMY INFORMACJE ORAZ PRAWA UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika przechowujemy nie dłużej niż to jest konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane.

Z firmą Biogen można skontaktować się w dowolnym momencie, aby zgłosić żądanie dostępu do swoich danych osobowych lub uzyskać informacje o danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu (np. źródła danych osobowych). Można nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa lub zażądać także ich poprawy i usunięcia.

Jeżeli Biogen przetwarza dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez szkody dla siebie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych użytkownika w oparciu o jego zgodę do czasu wycofania jej przez użytkownika.

Przypominamy, że niektóre z tych praw są ograniczone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, a my mamy prawo do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych (na przykład danych dotyczących zdarzenia niepożądanego związanego z działaniem leku). Przed realizacją wniosku użytkownika możemy zwrócić się do niego o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji jego tożsamości.

KONTAKT Z NAMI

W razie wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki dane osobowe użytkownika są gromadzone lub traktowane przez firmę Biogen bądź innych pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, tudzież gdyby użytkownik chciał skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o kontakt z Globalnym biurem ds. ochrony danych Biogen na adres privacy@biogen.com

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dane osobowe będą wykorzystywane tylko w sposób opisany w obowiązującej Polityce prywatności. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków niniejszej Polityki prywatności (na przykład w związku ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych) poprzez zamieszczenie aktualizacji na tej stronie internetowej. W wyniku tego typu zmian, w razie konieczności podejmiemy uzasadnione i właściwe działania w celu uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych „administratorem danych” jest podmiot prawny odpowiedzialny za ochronę danych osobowych użytkownika i pomoc w korzystaniu przez użytkownika z jego praw w zakresie ochrony danych. Administratorem danych osobowych w związku z tą stroną internetową jest:

Biogen Poland Sp. z o.o.

ul. Prosta 18
00-850 Warszawa, Polska

W razie pytań prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych w UE firmy Biogen pod adresem privacy@biogen.com.

Jeśli użytkownik uzna to za konieczne, może złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli uważa, że jego prawa do prywatności zostały naruszone. Informacje o lokalnym organie ochrony danych można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Data przygotowania : Grudzień 2023