Pionierzy Neuronauki

Biogen Poland Sp. z o.o.

ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 351 51 00

Email: office.poland@biogen.com

Wskazówki

O firmie

Nasza misja jest jasna. Jesteśmy pionierami neuronauki.

Praca w firmie Biogen

Pracujemy razem, aby zapewnić pacjentom dostęp do terapii zmieniających życie. Dowiedz się o możliwościach atrakcyjnej kariery zawodowej właściwej dla Ciebie.

Przejrzystość

Biogen w swoich działaniach kieruje się transparentnością i dąży do spełnienia wymagań kodeksów przejrzystości.  W związku z tym Biogen gromadzi dane na temat wszelkich płatności i świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia oraz przedstawia sprawozdania zgodne z lokalnymi kodeksami i regulacjami.

Więcej o Biogen na międzynarodowej stronie korporacyjnej