Obszary terapeutyczne

Rdzeniowy zanik mięśni

Nathan in a gymnasium playing with a soccer ball

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

SMA występuje u pacjentów w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci po nastolatków i dorosłych, z różnym stopniem nasilenia objawów. U noworodków i niemowląt występuje najwyższe prawdopodobieństwo rozwinięcia SMA o wczesnym początku – najcięższej postaci choroby, często prowadzącej do braku rozwoju ruchowego dziecka, uogólnionej wiotkości mięśni, trudności w utrzymaniu główki, jak również nieprawidłowości w oddychaniu. SMA o późnym początku najczęściej pojawia się u nastolatków i dorosłych, którzy mogą doświadczać znacznego osłabienia mięśni i upośledzenia ruchowego. SMA powoduje, że chorzy nie są w stanie samodzielnie stać ani chodzić.

Nasze podejście

Wcześniej nie istniały żadne opcje leczenia, z których mogłyby korzystać osoby cierpiące na SMA i ich rodziny. Zmieniło się to w grudniu 2016 roku, gdy Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu pierwszy opracowany przez Biogen lek na SMA. Od tego czasu lek został zarejestrowany w ponad 60 krajach, w tym w Polsce, i do tej pory pomógł tysiącom pacjentów na całym świecie. 

Innowacyjne badania

Biogen intensywnie angażuje się w działania służące poprawie życia osób z SMA i stale prowadzi badania w tym obszarze. Staramy się odpowiadać na potrzeby pacjentów dotkniętych tym schorzeniem, ulepszając metody leczenia.

Biogen, we współpracy z Ionis Pharmaceuticals, opracowuje nowe opcje terapeutyczne – w szczególności nowe na oligonukleotydy antysensowne (ASO).
Wykorzystujemy również naszą wiedzę na temat SMA, aby rozwijać potencjalne metody terapeutyczne i rozwiązania w innych wskazaniach nerwowo-mięśniowych, w których istnieje duże zapotrzebowanie na nowe opcje leczenia. 

Fakty i liczby

1 na 40–50

Około 1 na 40–50 osób na świecie jest nosicielem genu powodującego SMA.1

1 na 10 tys.

SMA dotyka średnio jednego na 10 000 noworodków na świecie.2

2 lata

Większość niemowląt z najcięższą postacią SMA umiera w ciągu dwóch lat, jeśli nie rozpocznie leczenia3

 

Zasoby

Together in SMATM | Razem w SMA

W firmie Biogen dokładamy wszelkich starań, aby wspierać osoby cierpiące na rdzeniowy zanik mięśni i ich zespoły opieki. Organizując program „Razem w SMA”, wierzymy, że zapewniając materiały edukacyjne i zasoby, możemy pomóc osobom, które stoją przed wyzwaniami związanymi z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Piśmiennictwo
  1. Keinath MC, Prior DE, Prior TW. Spinal Muscular Atrophy: Mutations, Testing, and Clinical Relevance. Appl Clin Genet. 2021 Jan 25;14:11-25. doi: 10.2147/TACG.S239603. 
  2. Mazzone ES, i in. Revised upper limb module for spinal muscular atrophy: Development of a new module. Muscle Nerve. 2017 Jun;55(6):869-874. doi: 10.1002/mus.25430. Epub 2017 Feb 6.
  3. J Pediatr., i in. Vascular Perfusion Abnormalities in Infants with Spinal Muscular Atrophy. 2009 August;  155(2): 292–294.