Obszary terapeutyczne

Woman in blue shirt holding a baby and kissing him on the forehead

Realna perspektywa zmiany życia pacjentów nieustannie motywuje pracowników Biogen do działania.

Choroba Alzheimera i choroby otępiennee

Nasz światowej klasy Dział Badań i Rozwoju intensywnie pracuje nad stworzeniem nowatorskich rozwiązań w leczeniu nieuleczalnych dotychczas chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. 

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Od ponad dekady Biogen nieprzerwanie prowadzi badania nad stwardnieniem zanikowym bocznym, aby lepiej zrozumieć wszystkie postaci tej wyniszczającej choroby, która obecnie dotyka około 352 000 osób na całym świecie. 1,2*

Stwardnienie rozsiane (SM)

Od ponad 25 lat Biogen jest pionierem postępów w dziedzinie leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Firma nieprzerwanie prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które podnoszą skuteczność terapii i poprawiają zdrowie pacjentów. Badania skupiają się na poszukiwaniu nowych strategii, między innymi umożliwiających naprawę uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) spowodowanych przez SM. Trwają nieustanne prace nad mechanizmami neurodegeneracji i naprawy uszkodzeń nerwów, które przybliżają nas do odkrycia skutecznej metody leczenia SM. 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Biogen intensywnie angażuje się w działania służące poprawie życia osób z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz ich rodzin poprzez prowadzenie ciągłych badań, usuwanie ograniczeń w dostępie do leczenia i zapewnianie programów wsparcia. W grudniu 2017 roku firmy Biogen i Ionis nawiązały współpracę w celu opracowania nowych metod leczenia dla osób cierpiących na tę wyniszczającą chorobę. Prace badawczo-rozwojowe skupiają się w szczególności na poszukiwaniu nowych terapii z wykorzystaniem antysensownych oligonukleotydów.

Piśmiennictwo
  1. Xu 2020. Piśmiennictwo: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * obliczono na podstawie szacunkowej częstości występowania i zastosowano do populacji globalnej