Obszary terapeutyczne

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Stwardnienie zanikowe boczne to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która pozbawia chorych możliwości poruszania się i prowadzi do utraty zdolności mówienia, a ostatecznie również oddychania.1

Nasze podejście

Od ponad dekady Biogen nieprzerwanie prowadzi badania nad stwardnieniem zanikowym bocznym, aby lepiej zrozumieć wszystkie postaci tej wyniszczającej choroby, która obecnie dotyka około 352 000 osób na całym świecie.2,3*

Innowacyjne badania

Osiągamy swoje cele, wykorzystując ugruntowany potencjał naukowy oraz nawiązując intensywną współpracę z partnerami w zakresie badań i rozwoju. Pozwala nam to budować wszechstronne, oparte na wielu metodach portfolio produktów w zakresie leczenia stwardnienia zanikowego bocznego, co sprawia, że od dawna utrzymujemy się na pozycji lidera w tej dziedzinie.

Mechanizm choroby: Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to śmiertelne zaburzenie neurodegeneracyjne występujące u osób dorosłych. Charakteryzuje się postępującym osłabieniem mięśni, paraliżem i powikłaniami oddechowymi. Dowiedz się więcej o tym, jak choroba postępuje u osób dorosłych.

Badania kliniczne

Biogen prowadzi badania kliniczne nad stwardnieniem zanikowym bocznym z zastosowaniem opracowywanych obecnie badanych terapii w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa potencjalnych leków.

Wyświetl wszystkie badania kliniczne nad stwardnieniem zanikowym bocznym, do których Biogen prowadzi obecnie nabór.

Podjęcie decyzji o udziale w badaniu klinicznym wymaga dokładnego przemyślenia. W większości przypadków terapie oceniane w badaniach klinicznych nie są jeszcze dopuszczone do obrotu przez organy regulacyjne, takie jak Europejska Agencja Leków (EMA). Korzyści i zagrożenia związane z leczeniem nie są do końca znane. Ochotnicy zgłaszający się do udziału w badaniach klinicznych pomagają społeczności lekarskiej w ustaleniu, czy nowe metody leczenia są bezpieczne i skuteczne.

Dowiedz się więcej o badaniach klinicznych i programach dostępu

Fakty i liczby

352 tys.

Stwardnienie zanikowe boczne dotyka około 352 000 osób na całym świecie. 2,3*

3–5 lat

Średnia długość życia osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym wynosi od trzech do pięciu lat od momentu wystąpienia objawów.4

2%

Dwa procent przypadków stwardnienia zanikowego bocznego wynika z mutacji w genie SOD1. Oczekiwana długość życia pacjentów z tym rodzajem choroby może być bardzo krótka, niektórzy pacjenci przeżywają mniej niż rok.5

Piśmiennictwo
  1. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jul 13
  2. Xu 2020. Piśmiennictwo: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  3. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * obliczono na podstawie szacunkowej częstości występowania i zastosowano do populacji globalnej
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Adres: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als. Data dostępu: Kwiecień 2023 r.
  5. Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021