O firmie

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives. ™

Nasza misja jest jasna: jesteśmy pionierami w dziedzinie neuronauki.

Od czasów założenia Biogen w 1978 roku przez Charlesa Weissmanna, Heinza Schallera, Kennetha Murraya oraz dwóch noblistów - Waltera Gilberta i Phillipa Sharpa jesteśmy jedną z pierwszych globalnych firm biotechnologicznych, która prowadzi wiodące badania naukowe. Szczególnie w ostatniej dekadzie, firma za cel postawiła sobie walkę z wyniszczającymi chorobami neurologicznymi.

Miliony ludzi na całym świecie żyją ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Wielu cierpi na choroby rzadkie, takie jak rdzeniowy zanik mięśni (SMA) czy postępujące porażenie nadjądrowe (PSP).

Jesteśmy przekonani, że żadna inna dziedzina nie kryje tak wielu obietnic i tak ogromnych nadziei na przełomowe odkrycia, jak neuronauka.

Biogen zatrudnia jednych z najlepszych na świecie neurologów i ekspertów z dziedziny neuronauki. Nasza współpraca z lekarzami i wiodącymi naukowcami z całego świata stawia sobie za cel rozwój badań naukowych. Nasze skoncentrowanie się na neuronauce, olbrzymie doświadczenie naukowe i odwaga w podejmowaniu ryzyka czynią z nas liderów w pracach badawczych i rozwojowych leków, dzięki czemu neuronauka może przynieść więcej korzyści dla społeczeństwa.

Potencjał technologiczny i inżynieryjny firmy Biogen pozwala na płynne przejście od fazy opracowania leku do jego produkcji, uwzględniając szybkie dostarczenie leków do potrzebujących pacjentów.

Z uznaniem podchodzimy do wkładu placówek służby zdrowia w opiekę nad osobami z chorobami neurologicznymi. Doceniamy ogromną rolę opiekunów, rodzin i przyjaciół, którzy troszczą się o tych pacjentów.

Biogen angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, które działają na rzecz poprawy sytuacji osób chorych.

Uznając wyzwania, jakie obecnie stoją przed systemami ochrony zdrowotnej, współpracujemy z organami regulacyjnymi oraz placówkami ochrony zdrowia i płatnikami, aby zapewnić potrzebującym pacjentom dostęp do naszych leków. 

Działamy w sposób profesjonalny, etyczny i zgodny z prawem. Czujemy się odpowiedzialni za wypracowanie również wartości dla naszych akcjonariuszy.

Włączamy się w życie lokalnych społeczności w miejscach, w których działamy. Dbamy o naszych pracowników, kierując się szacunkiem dla różnorodności. Dążymy do zapewnienia  zrównoważonego rozwoju dla ochrony środowiska.

Wnieść istotną poprawę – to cel naszych działań.

W naszej pracy jesteśmy nieustraszeni. Nigdy się nie poddajemy, nawet w obliczu wyzwań, a we wszystkich naszych działaniach, dążymy do innowacyjności.

Z pokorą traktujemy każdą szansę na poprawę ludzkiego życia.