Choroba Alzheimera

Nasz światowej klasy Dział Badań i Rozwoju intensywnie pracuje nad stworzeniem nowatorskich rozwiązań w leczeniu nieuleczalnych dotychczas chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Wierzymy, że uda nam się doprowadzić do odkrycia przełomowego leku, który istotnie wpłynie na poprawę życie pacjentów. Jak dotąd nie udało się wynaleźć terapii zapobiegających, spowalniających lub hamujących postępy tej choroby.

Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie neurologiczne, upośledzające funkcje poznawcze i pozbawiające samodzielności miliony ludzi na całym świecie. Zarówno sama choroba, jak i związane z nią postaci demencji, dotykają dziś ponad 5 milionów Amerykanów oraz ponad 40 milionów osób na całym świecie, a liczby te cały czas szybko rosną.

Choroba Alzheimera drastycznie obniża jakość życia i stanowi trzecią – tuż po nowotworach i chorobach układu krążenia – najczęstszą przyczynę śmiertelności wśród osób powyżej 65 roku życia.

Chorobę Alzheimera diagnozuje się zazwyczaj u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, lecz zaczyna się ona wcześniej od drobnych neurologicznych zmian. Potrzeba lat, a nawet dziesięcioleci, zanim pojawią się pierwsze objawy. Wielu ludzi odczuwa wczesne, często niezauważalne oznaki łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych.

Biogen od dawna angażuje się w badania naukowe , których celem jest przyniesienie przełomu w walce z tą chorobą. Naszym dążeniem jest zmiana postrzegania choroby Alzheimera, a dzięki innowacyjnym lekom – poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów.

Prowadzone przez nas programy badawcze koncentrują się na wczesnych stadiach rozwoju choroby i obejmują szereg zidentyfikowanych już przyczyn. Uznaje się, że kluczową rolę w rozwoju choroby Alzheimera odgrywają zaburzenia w produkcji białek: amyloidu i białka tau. Programy obejmują wszystkie etapy badań - od eksperymentów przedklinicznych po badania kliniczne fazy 3.

Naszym kluczowym,  potencjalnym  rozwiązaniem w chorobie Alzheimera, nad którym obecnie trwają intensywne prace badawcze, jest adukanumab. Jak pokazały wstępne badania kliniczne, lek ten spowalnia postępy choroby i zmniejsza jej biologiczne objawy. Mamy nadzieję, że adukanumab będzie pierwszą zarejestrowaną terapią, która realnie zmieni przebieg choroby Alzheimera i istotnie poprawi jakość życia pacjentów i ich rodzin.

Więcej informacji o obecnie badanych terapiach na chorobę Alzheimera.