Firma Biogen zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i rozumie, jak ważna jest ochrona danych osobowych. Stosuje najwyższe standardy etyczne i prawne. Stan zdrowia, zainteresowania dotyczące kwestii zdrowotnych i opieka zdrowotna to informacje prywatne i wrażliwe, i jesteśmy świadomi tego, że użytkownicy mogą mieć obawy związane z ich udostępnianiem.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat polityk i praktyk opracowanych przez Biogen Poland Sp. z o.o.
 („Biogen”) w celu ochrony danych osobowych, zarządzania relacjami ze osobami trzecimi, które mogą mieć dostęp do danych osobowych oraz w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Znajdują sią tutaj również informacje na temat tego, jak się z nami skontaktować, aby zaktualizować swoje dane osobowe lub wyrazić preferencje odnośnie tego, jak te dane osobowe są przez nas przetwarzane.

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE
W ramach swojej codziennej działalności i na podstawie swoich interakcji z użytkownikami firma Biogen może gromadzić dane osobowe użytkowników. Gromadzone dane osobowe są ograniczone do informacji związanych z prowadzeniem zgodnej z prawem działalności biznesowej i niezbędnych do tego celu i/lub wypełnienia zobowiązań wobec użytkowników oraz zobowiązań prawnych. Firma Biogen może być w stanie zaoferować użytkownikom opcję nieujawniania tożsamości lub użycia pseudonimu podczas realizowania transakcji, gdy jest to wykonalne i zgodne z prawem. Jednakże nie zawsze będzie to możliwe i w takich przypadkach, jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, firma Biogen może nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi usług lub informacji, bądź zawrzeć umów handlowych. Możemy mieć dostęp do następujących kategorii informacji na temat użytkowników, przy czym tylko niektóre z nich to dane osobowe, które mogą ujawnić tożsamość. Niemniej wszystkie kategorie mogą dostarczyć pewnych informacji odnośnie do zainteresowań i działań użytkowników oraz mogą być wykorzystane do wyciągania wniosków na ich temat.

INFORMACJE UDOSTĘPNIANE DOBROWOLNIE LUB WYMAGANE PRZEZ PRAWO:

 • Profil biograficzny lub komercyjny. W ramach naszych interakcji z użytkownikami możemy być zobowiązani do gromadzenia danych osobowych na temat użytkowników w celu dostarczenia im usług lub informacji, bądź w celu umożliwienia zawarcia umów handlowych. Dane osobowe mogą być uzyskiwane bezpośrednio od użytkowników poprzez ich interakcje z naszą firmą, za pośrednictwem usług i treści, w tym online, które im udostępniamy, bądź w wyniku usług świadczonych przez użytkowników na rzecz firmy Biogen. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, informacje na temat przeszłego zatrudnienia, wykształcenia, w tym kwalifikacji, zawodu lub dane biznesowe takie jak obszary specjalizacji.

   

 • Wrażliwe dane osobowe. Firma Biogen stara się nie gromadzić wrażliwych danych osobowych. Jednakże w rzadkich przypadkach, np. umożliwienie uzyskania dostępu do wsparcia dla chorych, firma Biogen może gromadzić wrażliwe dane osobowe, w tym informacje na temat stanu zdrowia, stylu życia i potrzeb w zakresie opieki medycznej, w tym przyjmowanych aktualnie leków. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych na temat użytkownika, poprosimy użytkownika o wyrażenia na to zgody.

INFORMACJE GROMADZONE PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ WITRYNY:
Dzięki osobom odwiedzającym niniejszą Witrynę uzyskujemy dostęp do następujących rodzajów informacji na temat użytkownika:

 • Rejestracja na stronie. Witryna firmy Biogen jest skonstruowana w taki sposób, aby użytkownicy mogli ją odwiedzić i przeglądać informacje zamieszczone na temat oferowanych usług i produktów bez konieczności ujawniania swojej tożsamości lub dobrowolnego podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować jako konsument lub pracownik służby zdrowia, aby móc korzystać z funkcji i usług firmy Biogen, będziemy gromadzić na jego temat dane osobowe, takie jak opisano powyżej i te informacje mogą być połączone, aby zaoferować żądane usługi lub informacje, bądź też aby zapewnić, że posiadamy kompletne, aktualne i dokładne dane osobowe użytkowników.

 • Adres IP. Podczas odwiedzania Witryny przez użytkownika, rejestrujemy adres protokołu internetowego (IP) jego komputera. Adres IP nie ujawnia tożsamości użytkownika, ale pozwala nam utrzymać komunikację z nim, gdy porusza się po naszej Witrynie.

 • Pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które nasze witryny umieszczają na komputerze użytkownika lub innych urządzeniach z dostępem do internetu. Pliki cookies pozwalają nam odróżnić danego użytkownika od innych użytkowników naszej witryny oraz ją ulepszać, a także również poprawiać satysfakcję użytkownika z przeglądania naszej witryny. Gromadzimy również informacje na temat korzystania z witryny przez danego użytkownika poprzez pliki cookies i podobne technologie. Pliki cookies pozwalają nam rozpoznać użytkownika i zachować jego preferencje podczas kolejnej wizyty na naszej witrynie. Technologia plików cookies gromadzi dane na podstawie ilości kliknięć, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkownika, ale które odzwierciedlają jego działania na Witrynie i pomagają nam dostosować nasze ustawienia i przewidzieć, co może być interesujące dla naszych użytkowników poprzez monitorowanie ruchu w popularnych obszarach oraz modyfikowanie usług i informacji - tak, by sprostać oczekiwaniom klientów.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

 • Pliki cookies pierwszej kategorii – pliki cookies umieszczone przez Witrynę i wyświetlane w oknie przeglądarki – identyfikowane przez nazwę domeny w pasku adresu w oknie przeglądarki.

 • Pliki cookies sesyjne – pliki cookies, które wygasają na koniec sesji przeglądarki począwszy od chwili, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki, a kończąc, gdy ją zamyka.

 • Pliki cookies trwałe – pliki cookies, które pozostają na urządzeniu po zakończeniu sesji przeglądarki i ze względu na to pozwalają zapamiętać preferencje lub działania użytkowników, gdy ponowie odwiedzają Witrynę.

Korzystamy z plików cookies w niniejszej Witrynie w celu:

 • przekierowania użytkowników do odpowiednich sekcji na Witrynie;

 • upewnienia się, że wygląd Witryny jest spójny na różnych przeglądarkach i urządzeniach;

 • umożliwienia funkcjonowania kompleksowych elementów Witryny;

 • śledzenia zbiorczych statystyk dotyczących wizyt na Witrynie, aby pomóc nam poprawić funkcjonowanie Witryny.

Korzystamy tylko z plików cookies pierwszej kategorii lub mających funkcjonalność plików cookies pierwszej kategorii. Nie zezwalamy innym stronom lub osobom trzecim na wykorzystywanie naszych plików cookies do własnych celów lub na umieszczanie swoich plików cookies na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej Witryny.

Większość przeglądarek internetowych pozwala kontrolować wykorzystanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies, co pozwala mu zdecydować, czy chce je zaakceptować czy też nie. Jednakże, jeśli użytkownik nie zaakceptuje określonego pliku cookies, niektóre elementy Witryny mogą nie działać prawidłowo lub w pełni.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, w tym jakie pliki cookies zostały ustawione i jak można je usunąć, należy odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.org.

 • Tagi internetowe. Od czasu do czasu możemy używać tagów internetowych (zwanych również sygnałami nawigacyjnymi, znacznikami aktywności, jednopikselowymi GIF, czystymi GIF, niewidzialnymi GIF lub 1-by-1 GIF) oraz plików cookies na naszej Witrynie. Możemy umieszczać te tagi i pliki cookies za pośrednictwem partnerskiego serwisu analitycznego, który może mieć siedzibę i przechowywać te informacje (w tym adres IP użytkownika) w innym kraju, który może mieć inne przepisy w odniesieniu do ochrony danych osobowych niż kraj, w którym te informacje są gromadzone. Niniejsze tagi i pliki cookies są umieszczane na różnych stronach niniejszej Witryny. Wykorzystujemy tę technologię w celu dokonania pomiaru reakcji zarejestrowanego użytkownika na naszą Witrynę, w tym, ile razy otwarto daną stronę i jakie informacje były sprawdzane, jak również w celu dokonania oceny wykorzystania niniejszej strony.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tagów internetowych i plików cookies związanych z reklamą online lub wyłączyć gromadzenie tych informacji przez osoby trzecie, należy odwiedzić stronę Network Advertising Initiative.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DANYCH, ICH CEL I UJAWNIANIE:

 • Ograniczenia. Firma Biogen będzie gromadzić dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do naszych zgodnych z prawem celów biznesowych lub wymagane przepisami prawa. Ponadto firma Biogen będzie gromadzić dane osobowe tylko w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a nie w nieuzasadniony natarczywy sposób.

 • Cel. W przypadku, gdy firma Biogen będzie gromadzić dane osobowe, podejmiemy stosowne kroki, aby poinformować użytkowników o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, cele, dla których je gromadzimy i wykorzystamy te dane wyłącznie w określonym pierwotnym celu lub powiązanych celach dodatkowych. Cele te mogą obejmować każdoczasowe wysyłanie materiałów promocyjnych lub biuletynów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla naszych użytkowników, monitorowanie zgodności z przepisami, zestawianie profili oraz danych osobowych w celu identyfikacji odpowiednich programów kształcenia/informacyjnych oraz odpowiednich możliwości współpracy lub uzyskania usług.

 • Ujawnianie danych. Firma Biogen poinformuje użytkowników odnośnie do organizacji (lub rodzaju organizacji), którym możemy zwykle ujawnić dane osobowe. Podamy użytkownikom dane kontaktowe, w przypadku, gdyby chcieli uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub w celu zaktualizowania swoich danych osobowych bądź preferencji.

 • Egzekwowanie prawa. W pewnych okolicznościach możemy być wezwani do ujawnienia danych osobowych użytkowników lub informacji wrażliwych/dotyczących kwestii zdrowotnych w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, ustawę lub rozporządzenie. Zamierzymy współpracować w takich sytuacjach, podejmując odpowiednie działania w celu zapewnienia, że wnioskodawca rozumie wrażliwy charakter danych osobowych i/lub informacji dotyczących kwestii zdrowotnych, jakie może otrzymać. Zastrzegamy sobie również prawo do współpracy ze służbami porządkowymi w dochodzeniu i ściganiu użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub postępują w sposób niezgodny z prawem, bądź szkodliwy dla osób lub danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

 • Raporty dotyczące produktów. W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się z nami w związku z używaniem jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać przekazane nam informacje do złożenia skargi lub zgłoszenia zdarzenia niepożądanego lokalnym i międzynarodowym organom regulacyjnym ochrony zdrowia lub farmaceutycznym bądź w sposób wymagany na mocy przepisów. Możemy również wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z lekarzem prowadzącym, aby podjąć odpowiednie działania w związku z wystąpieniem nieoczekiwanego zdarzenia w wyniku zastosowania naszego produktu.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
Firma Biogen nie będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych użytkowników bez ich zgody, chyba że takie ujawnienie jest uzasadnione i konieczne w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, i jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych i ochrony prywatności.

Możemy korzystać z usług osób trzecich w celu dostarczenia usług oraz informacji. Możemy również świadczyć niektóre usługi pod wspólną marką z osobami trzecimi. Możemy także korzystać z usług osób trzecich w celu przeprowadzenia analizy danych zgromadzonych w trakcie naszej zwykłej działalności biznesowej, w tym na niniejszej Witrynie. Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników żadnym inny stronom, poza naszymi pracownikami i tymi osobami trzecimi, z którymi wiążą nas relacje biznesowe.

Jeśli zezwolimy osobie trzeciej uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników, dostęp ten będzie możliwy tylko w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności, a w szczególności, nie ujawniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba ta wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych;

 • przepisy prawa lub sądowe, bądź obowiązkowe standardy zawodowe wymagają ujawnienia danych osobowych;

 • ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione w związku ze sprzedażą lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności; ale podejmiemy stosowne kroki, aby poinformować użytkowników o takim wydarzeniu, tak, aby mogli oni zaktualizować swoje preferencje w odniesieniu do tego, jak przetwarzamy ich dane osobowe;

 • informacje te są publicznie dostępne;

 • ujawnianie danych osobowych jest niezbędne w celu ustalenia zasadności roszczeń prawnych;

 • ujawnienie danych osobowych odbywa się na rzecz innego podmiotu firmy Biogen lub osób bądź podmiotów świadczących usługi w naszym imieniu lub imieniu danej osoby („strona, której usługi zostały przekazane”), zgodne z celem, dla którego dane te zostały uzyskane, jeśli strona ta, w odniesieniu tych danych:

  • podlega przepisom prawa, zapewniając odpowiedni poziom ochrony prywatności; lub

  • zobowiązała się ma mocy umowy do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności.

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZYCH RELACJI Z OSOBAMI TRZECIMI:

 • Produkty i usługi pod wspólną marką. Firma Biogen może współpracować z innymi firmami, aby dostarczyć użytkownikom treści lub usługi na zasadzie wspólnego przedsięwzięcia lub pod wspólną marką. Na ekranie współ-firmowanej strony widoczne będzie zarówno logo Biogen jak i logo partnera, z którym firma Biogen współpracuje. Aby uzyskać dostęp do usług na współ-firmowanej stronie może być konieczne wypełnienie formularza rejestracyjnego, a podane informacje rejestracyjne mogą być udostępnione naszym partnerom. Należy zapoznać się z polityką prywatności współ-firmowanych stron, gdyż mogą się one różnić pod pewnymi względami od naszych. Zapoznanie się z tymi politykami pomoże użytkownikom podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego, czy podać swoje dane osobowe na określonej stronie. Należy pamiętać, że użytkownicy mają zawsze opcję, aby zrezygnować z udostępniania swoich danych na stronie partnerskiej, decydując się na nieskorzystanie z usługi lub treści dostarczonych przez współ-firmowane strony.

   

 • Linki do innych witryn. Witryny firmy Biogen mogą również zawierać linki do stron, które naszym zdaniem użytkownicy mogą uznać za przydatne i pouczające. Należy pamiętać jednak, że, z wyjątkiem witryn kontrolowanych przez grupę Biogen, nie popieramy ani nie polecamy treści lub usług zawartych na tych witrynach ani nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności innych stron. Zachęcamy, aby zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Należy pamiętać, że oświadczenia zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie wyłącznie w przypadku danych gromadzonych przez firmę Biogen.

 • Reklamodawcy. Nie zezwalamy reklamodawcom na zamieszczanie reklam na niniejszej Witrynie i nie zezwolimy na to, aby serwery reklamowe osób trzecich wykorzystywały pliki cookies do gromadzenia danych użytkowników na niniejszej Witrynie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dozwolone przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub w ramach firmy Biogen obejmuje przekazywanie danych do innego obszaru prawnego i może obejmować transfer do kraju, gdzie przepisy prawa przewidują inną ochronę niż w kraju, z którego dane te pochodzą. W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

NASZA POLITYKA W ODNIESIENIU DO DZIECI
Treści i usługi oferowane na niniejszej Witrynie są przeznaczone dla użytkowników w wieku powyżej 18 lat. Witryna nie ma na celu przyciągania nieletnich użytkowników. Jeśli dowiemy się, że użytkownik, który nie ukończył 18 lat dobrowolnie podał na tej Witrynie informacje, mogące ujawnić jego tożsamość lub informacje dotyczące kwestii zdrowotnych, albo że określony dostawca udzielił informacji na temat pacjenta, który został zidentyfikowany jako nieletni, usuniemy takie informacje z naszych aktywnych baz danych, zgodnie z naszą polityką usuwania danych, która została opisana w części dotyczącej opcji prywatności.

DEKLARACJA POUFNOŚCI DANYCH SAFE HARBOR
Firma Biogen Inc. oraz jej filie i spółki zależne w USA („Biogen”) są świadome tego, że Unia Europejska („UE”) stosuje zbiorowy system ochrony danych, ustanowiony na mocy Europejskiej dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE), i że Szwajcaria wdrożyła kompleksową ustawę o ochronie danych (łącznie zwane „przepisami o ochronie danych”). Przepisy dotyczące ochrony danych między innymi na ogół wymagają „odpowiedniej ochrony” w przypadku przekazywania określonych danych, mogących ujawnić tożsamość pracowników w UE i Szwajcarii („dane pracowników europejskich”), oddziałom firmy Biogen w Stanach Zjednoczonych. Firma Biogen przestrzega zatem wymogów Safe Harbor Privacy Principles w zakresie ochrony prywatności, obowiązujących pomiędzy USA i UE oraz pomiędzy USA i Szwajcarią, opublikowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych („Safe Harbor”) w odniesieniu do niektórych danych pracowników europejskich, otrzymanych w Stanach Zjednoczonych od pracowników z UE i Szwajcarii. Firma Biogen udostępnia swoim pracownikom w UE i Szwajcarii informacje dotyczące przekazywania danych, które są zawarte w ramach Safe Harbor poprzez oddzielne zasady i procedury.

Po podjęciu uzasadnionych, w dobrej wierze prób rozstrzygnięcia sprawy, pracownicy w UE lub Szwajcarii, którzy nie są w stanie rozwiać swoich obaw lub rozstrzygnąć sporów bezpośrednio z firmą Biogen, mają prawo skontaktować się ze swoim lokalnym organem do spraw ochrony danych w celu uzyskania dalszego wsparcia oraz informacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor lub wyświetlić certyfikat firmy Biogen, proszę odwiedzić stronę: http://www.export.gov/safeharbor/.

OPCJE PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA

 • Opcja wyrażenia zgody. Uzyskując dostęp do wszelkich interaktywnych narzędzi lub usług na naszej Witrynie, użytkownik zostanie poproszony, aby twierdząco wybrać opcję („wyrażam zgodę”) w celu podania żądanych informacje. Użytkownik ma zawsze możliwość niepodania żądanych informacji.

   

 • Otrzymywanie wiadomości e-mail. Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania aktualizacji za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianach dotyczących firmy Biogen. Jeśli użytkownik zdecyduje później, że nie chce już otrzymywać tych wiadomości e-mail, może zrezygnować z listy kontaktowej, klikając link „Rezygnuję” podany w komunikacji elektronicznej lub wysyłając wiadomość e-mail zatytułowaną „Rezygnuję” pod adres: privacy@biogen.com.

 • Akceptacja plików cookies. Można ustawić oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, aby odrzucać wszelkie pliki cookies. Jednakże w przypadku odrzucenia naszych plików cookies pewne funkcje i udogodnienia Witryny mogą nie działać prawidłowo.

 • Sygnały „nie śledź”. Niektóre przeglądarki internetowe mogą przekazywać sygnały „nie śledź” witrynom takim jak nasza. W chwili obecnej nie istnieją normy branżowe lub regulacyjne odnośnie do tego, jak należy reagować na takie sygnały. Firma Biogen szanuje prywatność użytkowników, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest używanie i ochrona danych osobowych każdego użytkownika zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi. Stan zdrowia, zainteresowania dotyczące kwestii zdrowotnych i opieka zdrowotna to szczególnie wrażliwe i prywatne informacje, i jesteśmy świadomi tego, że użytkownicy mogą mieć obawy związane z udostępnianiem ich.

 • Dostęp do/przegląd/aktualizacja danych osobowych. Jeśli użytkownik zauważy, że dane osobowe, które przechowujemy na jego temat są niedokładne, niekompletne, mylące, nieistotne lub nieaktualne, lub jeżeli chce uzyskać dostęp do tych informacji, zaktualizować je lub przejrzeć, może skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Firma Biogen postara się dostarczyć żądane informacje bądź dokonać wymaganych zmian w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności. W każdym razie odpowiemy bez zbędnej zwłoki na wniosek użytkownika, aby poinformować go o odpowiedzi na złożoną prośbę.

 • Usuwanie danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia uprzednio podanych danych osobowych, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że możemy nie odpowiedzieć pozytywnie na wniosek konsumenta wnioskującego o zmianę lub usunięcie informacji, które zostały dostarczone firmie Biogen przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta w odniesieniu do zdarzenia niepożądanego dotyczącego leku.

STOSOWANE PRZEZ NAS ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Pragniemy, aby dane osobowe użytkowników pozostały możliwe jak najbardziej bezpieczne.

 • Bezpieczeństwo danych. Stosujemy różne fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki, w tym kształcenie i szkolenia naszych pracowników, mające na celu zapewnienie danym osobowym najwyższego możliwego poziomu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym do nich dostępem, ujawnieniem, zmianą bądź zniszczeniem. Środki bezpieczeństwa, które stosujemy w celu ochrony danych osobowych, zostały stworzone tak, aby spełniać lub przekraczać normy branżowe, aby zapobiec uzyskaniu do nich dostępu przez niewłaściwe osoby. Chociaż podejmujemy odpowiednie i zasadne działania w celu ochrony danych umożliwiających zidentyfikowanie użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą przez osoby trzecie, należy pamiętać, że zawsze istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może przechwycić internetową transmisję danych, oraz że złodzieje znajdą sposób, aby unieszkodliwić nasze systemy bezpieczeństwa.

 • Szyfrowanie danych. Wykorzystujemy szyfrowanie danych w celu zapewnienia integralności i poufności niektórych danych osobowych, które otrzymujemy. Dane osobowe gromadzone lub wyświetlane przez każdą witrynę kontrolowaną przez firmę Biogen są chronione w trakcie przesyłania przez procesy szyfrowania, które spełniają obowiązujące normy prawne.

KONTAKT Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek obaw lub skarg dotyczących sposobu, w jaki dane osobowe użytkownika są gromadzone lub traktowane przez firmę Biogen bądź innych pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, tudzież gdyby użytkownik chciałby poinformować nas odnośnie do swoich decyzji, jak opisano powyżej, należy skontaktować się z nami, korzystając z następujących opcji:

Można do nas wysłać wiadomość e-mail na adres:
privacy@biogen.com

Można też do nas napisać na następujący adres:

Corporate Compliance
Biogen Poland Sp. z o.o.

ul.Salsy 2
02-823 Warszawa

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Wykorzystamy dane osobowe identyfikujące użytkownika tylko w sposób opisany w obowiązującej Polityce Prywatności. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków niniejszej Polityki Prywatności poprzez zamieszczenie aktualizacji na Witrynie. W razie konieczności podejmiemy uzasadnione i właściwe działania w celu uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych